Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ERKAN ORHAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ERKAN ORHAN

T: (0282) 250

M eorhan@nku.edu.tr

W eorhan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıp
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HASTANELER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez: TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN RATLARDA RANDOM PATERN DERİ FLEBİ ÜZERİNE ETKİSİ (2010)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIP PR.
Öğrenim Yılları: 1997-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / PLASTİK VE REKONSTRÜKSİYON CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
2013-
Araş. Gör. DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
HASTANELER / ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2004-2010
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - PLASTİK VE REKONSTRÜKSİYON CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Uzman Doktor SAĞLIK BAKANLIĞI 2011-2013
Tabip asteğmen GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 2010-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ORHAN A. E., Başer E., The use of negative pressure therapy in the treatment of defects resulting from failed reconstruction, J Clin Anal Med, vol. 9, pp. 34-37, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
2. ORHAN A. E., YÜZBAŞIOĞLU M., EROL Y. R., BİLENSOY E., ERDOĞAR N., DEMİREZER L. Ö., UZ A., The effect of Arnebia purpurea extract on the survival of random pattern skin flaps in rats, The European Research Journal, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus Erişim Linki
3. KESKİN D., Unlu R. E., ORHAN A. E., Erkilinç G., Bogdaycioglu N., Yilmaz F. M., Effects of Remote Ischemic Conditioning Methods on Ischemia-Reperfusion Injury in Muscle Flaps: An Experimental Study in Rats, Archives of Plastic Surgery, vol. 44, pp. 384-389, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
4. ORHAN A. E., ŞENEN D., Using negative pressure therapy for improving skin graft taking on genital area defects following Fournier gangrene, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, vol. 43, pp. 366-370, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
5. Özdemir A., ORHAN A. E., ALTUN S., Erol Y. R., The protective effect of cilostazol on transverse rectus abdominis myocutaneous flap in rats, Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, vol. 51, pp. 217-222, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. ORHAN A. E., UYSAL A. Ç., BAŞER E., KESKİN D., DEMİROĞLU Ç., The effect of intradermal administration of inactive platelet-rich plasma on flap viability in rats, Acta Cirurgica Brasileira, vol. 32, pp. 280-286, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. ORHAN A. E., EROL Y. R., Minimal Deviation Melanoma on the Heel: Case Report, Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol. 25, pp. 28-30, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
8. ORHAN A. E., Erol Y. R., DEREN İ. O., ALTUN S., Erdoğan B., Efficacy of Liposuction as a Delay Method for Improving Flap Survival, Aesthetic Plastic Surgery, vol. 40, pp. 931-937, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. ORHAN A. E., Central giant cell reparative granuloma of the Jaws, Medical Research Archives, vol. 4, pp. 1-19, 2016.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
10. ÖZDEMİR A., ORHAN A. E., ALTUN S., İNÖZÜ E., The protective effect of cilostazol on transverse rectus abdominis myocutaneous flap in rats, Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, vol. 51, pp. 217-222, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. BİLİR B., Ekiz B. B., Yilmaz I., Soysal A. N., Yildirim T., Kara S., Gumustas S., ORHAN A. E., Aydin M., Association of apelin, endoglin and endocan with diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetic patients., European review for medical and pharmacological sciences, vol. 20, pp. 892-8, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. DEMİROĞLU YAKUT Ç., ORHAN A. E., BALİ Y. Y., HASÇİCEK N. C., ÜNLÜ R. E., Sunscreen Usage Habits Among Nonmelanoma Skin Cancer Patients Before Diagnosis, Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, vol. 26, pp. 15-24, 2016.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
13. EROL S., ORHAN A. E., SEVİN A., ERDOĞAN B., Trauma A New Pseudogynecomastia Cause, Aesthetic Plastic Surgery, vol. 34, pp. 404-405, 2010.
Editöre Mektup SCI Erişim Linki
14. ORHAN A. E., EROL S., DEREN İ. O., SEVİN A., EKİCİ Ö., ERDOĞAN B., Idiopathic bilateral central giant cell reparative granuloma of jaws: A case report and literature review, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol. 74, pp. 547-552, 2010.
Derleme Makale SCI Erişim Linki
15. ŞENEN D., EROL S., ORHAN A. E., SEVİN A., TURHAN A., ERDOĞAN B., A teratoma that causes cleft palate, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, vol. 62, pp. 514-515, 2009.
Editöre Mektup SCI Erişim Linki
16. ASUMAN S., ŞENEN D., SEVİN K., ERDOĞAN B., ORHAN A. E., Antibiotic use in abdominoplasty prospective analysis of 207 cases, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, vol. 60, pp. 379-382, 2007.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Özdemir A., ORHAN A. E., Parotis Bezinden Kaynaklı Sialolipom, Türkiye Klinikleri J Med Sci, cilt 37, ss. 143-146, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN
2. ŞENEN D., ORHAN A. E., Karpal Tünel Sendromuna Neden Olan Nöral Fibrolipom Olgu Sunumu, Türk Nöroşirurji Dergisi, cilt 26, ss. 233-235, 2016.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
3. ORHAN A. E., BAŞER E., EROL Y. R., CLEFT LIP NAZAL DEFORMİTY AFTER MUCORMCOSIS INFECTION CASE REPORT, J Clin Anal Med, cilt 7, ss. 279-281, 2016.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
4. ŞENEN D., EROL S., ORHAN A. E., SEVİN A., ERDOĞAN B., MANDİBULA KIRIKLARINA KLİNİK YAKLAŞIMLARIMIZ, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, cilt 14, 2006.
Özgün Makale
5. ŞENEN D., ADANALI G., SEVİN A., DEREN İ. O., ORHAN A. E., ERDOĞAN B., MANDİBULADA DEV AMELOBLASTOMA, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk Plast Surg), cilt 14, 2006.
Vaka Takdimi
6. ŞENEN D., KILIÇ O., ATAKUL D., ORHAN A. E., DEREN İ. O., ERDOĞAN B., SERT DAMAKTA MYOEPİTELYOMA, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, cilt 15, 2006.
Vaka Takdimi
7. ŞENEN D., ADANALI G., SEVİN A., İBRAHİMOĞLU D., ORHAN A. E., ERDOĞAN B., Mandibular Anevrizmal Kemik Kisti, Kulak Burun Boğazve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt 13, ss. 85-87, 2005.
Vaka Takdimi TR DİZİN
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. manav K., Şenen D., Korkmaz M. A., Sürücü A., Şimşek Turan E. H., Tekin A., Erten F. K., Şahin A., MUSLU Ü., ORHAN A. E., Atipik Yerleşimli Hidradenitis Suppurativa(, 12. Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
2. ORHAN A. E., ARPACI E., Ayak dorsumunda tendon ve kemiğin ekspoze olduğu geniş yarası olan diyabetik hastalarda, greft ile ince rekonstruksiyon yapılması için negatif basınçlı terapinin kullanılması, 12. Ulusal Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
3. Sürücü A., Şenen D., MUSLU Ü., ORHAN A. E., Erten F. K., Korkmaz M. A., Manav K., Tekin A., Şahin A., Şimşek Turan E. H., Dekompanze Konjestif Kalp Yetmezliği Hastasında Açık Yara Şikayetinin Takip ve Tedavisi, 12. Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
4. ORHAN A. E., Diyabetik Hastalarda ayaktaki nekroz bölgeleri ile bacak arterlerindeki tıkanıklıkların anjiozom konseptine göre karşılaştırılması, 11. Ulusal Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Tam metin bildiri
5. Sürücü A., Dilek Ş., Muslu Ü., ORHAN A. E., Korkmaz M. A., Manav K., Şimşek Turan E. H., Tekin A., Erten F. K., Şahin A., İyileşmeyen Yara Tedavisine Koopere Yaklaşım, 12. Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
6. ORHAN A. E., Kimyasal Yanık ile Sonuçlanan Uyku Testi: Vaka Sunumu, 12. Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
7. Sürücü A., Şenen D., MUSLU Ü., ORHAN A. E., Şahin A., Korkmaz M. A., Manav K., Şimşek Turhan E. H., Tekin A., Erten F. K., Komorbiditesi Yüksek Hastalarda Poliklinik Koşullarında Greftleme, 12. Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
8. Sürücü A., Şenen D., MUSLU Ü., ORHAN A. E., Erten F. K., Korkmaz M. A., Manav K., Tekin A., Şahin A., Şimşek Turan E. H., Malign Melanoma Bağlı Lenfadenektomi Yapılan Hastalda Lenfödem Yöntemi, 12. Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
9. Manav K., DEMİREZ ŞENEN D., KORKMAZ M., SÜRÜCÜ A., ŞİMŞEK E., ORHAN A. E., Son tedavi seçeneği vakum yardımlı kapama olabilir mi, 11. Ulusal Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
10. Sürücü A., Şenen D., MUSLU Ü., ORHAN A. E., Şimşek Turan E. H., Korkmaz M. A., Manav K., Tekin A., Erten F. K., Şahin A., Venöz Ülser Kompresyon Bandajının Önemi, 12. Yara Kongresi (14.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri
11. ORHAN A. E., ŞAHİN E., Kersetinin Ratlarda, Yanık Staz Bölgesi Üzerindeki Etkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 13. Ulusal Kongresi (27.04.2017-30.04.2017).
Özet bildiri
12. Manav K., DEMİREZ ŞENEN D., KORKMAZ M., SÜRÜCÜ A., ŞİMŞEK E., TEKİN A., ORHAN A. E., İlginç Bir Vantilatör Yanığı, 11. Ulusal Yara Kongresi (15.12.2016-18.12.2016).
Özet bildiri
13. ORHAN A. E., ÖZDEMİR A., ALTUN S., İNÖZÜ E., Cilastazolun un Ratlarda TRAM flep üzerindeki koruyucu etkisi, 38. Türk Plastik, Rekonstrükstif ve Estetik cerrahi Ulusal Kurultayı (27.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
14. Manav K., DEMİREZ ŞENEN D., KORKMAZ M., SÜRÜCÜ A., ŞİMŞEK E., TEKİN A., ORHAN A. E., Opere Edilmiş Dermoid Kist Komplikasyonu, 38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı (27.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. The World Journal of Orthopedics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Hakemlik Sayısı:14.
Uluslararası Dergi SCI
4. BMJ CASE REPORT, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Ratlar arasında serum yolu ile taşınan iskemik ön koşullamanın random patern deri flebi üzerindeki etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.04.2017-Devam Ediyor.
2. Kersetinin Ratlarda Yanık Staz Bölgesi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 30.11.2015-30.11.2016.
Ödüller
1. Trakya Proje Pazarı AR-GE ve Teknolojileri Yarışması, 3. lük, Trakya Üniversiteler Birliği, 2017.
2. Yeni İşler Yeni Fikirler Yarışması Genel Proje Dalında 1. lik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010.
Üyelikler
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Üye, 2016-.
Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği, Üye, 2016-.
Rekonstrüktif Mikrocerrahi derneği, Üye, 2008-.
Yara Bakım Derneği, Üye, 2006-.
Ankara Fen Lisesi Mezunlar Derneği, Üye, 2000-.
Katıldığı Kurslar
ISAPS Postgraduate Mini Course, Yer:Ege Üniversitesi, 22.05.2007-22.05.2007.
Mikrocerrahi Ziyaretçi Programı, Yer:İstanbul, 27.03.2017-31.03.2017.
Meme Rekonstrüksiyonu ve Taze Kadavra Diseksiyon Kursu, Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Anatomi Laboratuvarı, 11.10.2014-12.10.2014.
Tübitak için araştırmak proje önerisi hazırlama ve yürütme uygulamalı eğitimi, Yer:Trakya Üniversitesi, 05.06.2014-07.06.2014.
2. Rinoplasti Kursu, Yer:Gazi Üniversitesi, 24.04.2009-26.04.2009.
2. Rinoplasti Kursu, Yer:Gazi Üniversitesi, 24.04.2009-26.04.2009.
1. Plastik Cerrahi Okulu, Yer:Antalya, 25.05.2008-31.05.2008.
Akut El Yaralanmaları Kursu, Yer:Ufuk Üniversitesi, 15.12.2007-16.12.2007.
Hastane Enfeksiyonları Kursu, Yer:Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 20.02.2006-28.02.2006.
Aldığı Sertifikalar
25. Temel Mikrocerrahi Kursu, Yer:GATA Mikrocerrahi Laboratuvarı, 24.11.2015-28.11.2015.
Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Yer:Gazi Üniversitesi, 23.03.2009-01.04.2009.
GATA Mikrocerrahi Kursu, Yer:GATA, 24.12.2007-28.12.2007.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisinde İmplant Seçimi, Yer:İstanbul, 26.02.2016-26.02.2016.
Plastik Cerrahide Kök Hücre Uygulamaları, Yer:Acıbağdem Hastanesi, 03.05.2014-03.05.2014.
The VAC Therapy Symposium, Yer:Ankara, 24.03.2006-24.03.2006.
Multidisipliner Yara Bakımı Toplantısı, Yer:Mersin, 17.12.2004-17.12.2004.